0

Πολιτική απορρήτου

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Οκτωβρίου 2019

 

1.      Εισαγωγή

Η Εταιρεία «GLASSES2TRY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σέβεται την ιδιωτικότητα των επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας και των ατόμων των οποίων τα προσωπικά στοιχεία λαμβάνουμε μέσω της υποβολής φορμών και άλλων συναφών υπηρεσιών. Η παρούσα πολιτική απορρήτου αναλύει τον τρόπο συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ιστοσελίδα μας και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει επίσης και για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε με άλλα μέσα, τα οποία συνδυάζονται με στοιχεία που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας www.glasses2try.com.

Η πολιτική αυτή σχετίζεται με όλους εσάς που αγοράζετε και χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας μέσω του σημείου πώλησης μας, μέσω τηλεφώνου, εφαρμογών ή μέσω του ιστότοπου μας.

 

2.      Συλλογή πληροφοριών

Η Εταιρεία «GLASSES2TRY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα αναφορικά με τους χρήστες: (1) πληροφορίες που υποβάλλονται εθελοντικά σε εμάς, (2) τεχνικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από όλους τους επισκέπτες στην ιστοσελίδα www.glasses2try.com. (περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω στην ενότητα “Συλλογή Παθητικών Δεδομένων”) και (3) πληροφορίες που συλλέγουμε από τρίτους.

  1. Πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη: Ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη όταν επιλέγετε να μας δώσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.glasses2try.com., ακόμη και όταν μας στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θέτοντας μια ερώτηση. Το ανωτέρω αποσταλμένο μέσω των φορμών επικοινωνίας περιεχόμενο ενδέχεται να τηρήσουμε για χρονικό διάστημα έως και έξι μηνών. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται μέσω αυτών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών και δεν μοιράζονται με τρίτους, για σκοπούς μάρκετινγκ ή άλλους, εκτός αν άλλως επιτάσσεται από το νόμο. Τα στοιχεία πελατών που υποβλήθηκαν διατηρούνται στο πλαίσιο παραγγελιών για δέκα χρόνια. Τα δεδομένα τους δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, πλην των περιπτώσεων που πηγάζει σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. φορολογικές διατάξεις).
  2. Συλλογή δεδομένων με παθητικό τρόπο: Όπως οι περισσότερες δικτυακές υπηρεσίες, λαμβάνουμε αυτόματα και καταγράφουμε πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεσθε τον ιστότοπο www.glasses2try.com. στα αρχεία καταγραφής των διακομιστών μας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε διάφορες τεχνολογικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των “cookies”, για τη συλλογή των πληροφοριών αυτών. Τα δεδομένα που συλλέγουμε με αυτές τις αυτοματοποιημένες μεθόδους ενδέχεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διεύθυνση IP, πληροφορίες από cookies, κάποιο αναγνωριστικό συσκευής ή χρήστη, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τον τύπο του λειτουργικού συστήματος, το περιεχόμενο και τις σελίδες τις οποίες επισκεφθήκατε στο δικτυακό τόπο www.glasses2try.com., τη συχνότητα και διάρκεια των επισκέψεών σας στην εν λόγω ιστοελίδα και το “URL παραπομπής” (δηλαδή τη σελίδα από την οποία κατευθυνθήκατε στην ιστοσελίδα www.glasses2try.com.). Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε cookies στον δικτυακό τόπο www.glasses2try.com. για την αποθήκευση στοιχείων συνεδρίας στον σκληρό σας δίσκο. Αν συνδυάσουμε οποιαδήποτε πληροφορία συγκεντρώνεται με παθητικά μέσα με προσωπικές πληροφορίες, αντιμετωπίζουμε τα συνδυασμένα δεδομένα ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπό το πρίσμα της συγκεκριμένης Πολιτικής Απορρήτου. Στις λοιπές περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγονται με παθητικά μέσα σε συγκεντρωτικές καταστάσεις με χαρακτήρα ανωνυμοποίησης.

Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται κατά την αγορά ενός προϊόντος από το κατάστημα μας ή με την πρώτη εγγραφή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας, π.χ. όταν κάνετε μια έρευνα αγοράς, ένα σχόλιο στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, YouTube κλπ.), όταν συμμετέχετε σε ένα διαγωνισμό μας κλπ., πληροφορίες λογαριασμού, όπως όνομα χρήστη και άλλα αναγνωριστικά ή διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σας στις υπηρεσίες μας στο διαδίκτυο, πληροφορίες συσκευής διεύθυνση IP και δεδομένα Cookies καθώς και τοποθεσία.

 

3.      Επεξεργασία και χρήση των συλλεγμένων προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται προκειμένου να δημιουργήσουμε και να ενισχύσουμε τη σχέση μας μαζί σας, λειτουργώντας πάντα στα πλαίσια της καλής πίστης.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα α) για να παρέχουμε, να βελτιώνουμε και να διατηρούμε την ιστοσελίδα www.glasses2try.com, β) για την αποτροπή καταχρηστικής και δόλιας χρήσης του ιστοτόπου της www.glasses2try.com γ) για την προβολή προσωποποιημένου περιεχομένου στο δικτυακό τόπο www.glasses2try.com, δ) όπου επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, για την αποστολή ενημερώσεων προς εσάς, μεταξύ άλλων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ε) για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και για λοιπούς σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών, και στ) για έτερους διαχειριστικούς σκοπούς σχετιζόμενους με την εσωτερική λειτουργία του οργανισμού.

Στην ιστοσελίδα www.glasses2try.com ενδέχεται να επεξεργαστούμε  δεδομένα που έχουν συλλεχθεί με παθητικό τρόπο προκειμένου: (α) να θυμόμαστε τις πληροφορίες σας έτσι ώστε να μην χρειαστεί να εισαχθούν εκ νέου κατά τη συνεδρία σας ή την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, και (β) να παρακολουθούμε τις συνολικές μετρήσεις χρήσης της ιστοσελίδας μας, όπως ενδεικτικά την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν πρόκειται να συνάψουμε μία σύμβαση μαζί σας ή για συγκεκριμένους σκοπούς, μεταξύ άλλων όπως: για επεξεργασία παραγγελιών και πληρωμών προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε αγοράσει ή για επιστροφή χρημάτων, για προωθητικές ενέργειες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας που θεωρούμε ότι ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν, σε περίπτωση που έχουμε λάβει την συγκατάθεση σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας για να σας ενημερώσουμε για την διαθεσιμότητα ενός προϊόντος, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, διαγωνισμούς, προσφορές, προωθήσεις ή ειδικές εκδηλώσεις καθώς και για να σας ανταμείψουμε, στο πλαίσιο συμμέτοχης στα προγράμματα επιβράβευσης της Εταιρείας. Επίσης μπορούμε να προβούμε σε χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπου κρίνεται απαραίτητο βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας ως επιχείρηση προκειμένου: να παρέχουμε υποστήριξη στους πελάτες μας, να απαντάμε και να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τα αιτήματα σας, να απαντάμε σε ερωτήσεις, παράπονα, απαιτήσεις και σχόλια, να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις παραγγελίες, τις αγορές ή τους λογαριασμούς σας, να σας παρέχουμε υλικό που σας ενδιαφέρει και να κάνετε πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, να διεξάγουμε κάποιες αναλύσεις δεδομένων, να συμμορφωνόμαστε με τα αιτήματα σας σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων σας (όπως ενδεικτικά όταν μας ζητήσετε να μην επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ, θα διατηρήσουμε αυτό το αρχείο στις λίστες κατάργησης προκειμένου να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με το αίτημα σας), να διατηρούμε το δικαίωμα επικοινωνίας μαζί σας αναφορικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων συνεργατών,

Τέλος ενημερώνουμε τους πελάτες μας ότι η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται και για το δικό σας «όφελος», όπως  ενδεικτικά για επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση ύπαρξης πιθανού κινδύνου για την ασφάλεια σας από κάποιο προϊόν που αγοράσατε ή για την ανάκληση του, για παροχή υλικού (συμπεριλαμβανομένη και της διαφήμισης) προσαρμοσμένο στο δικό σας ενδιαφέρον και στο τρόπο με τον οποίο περιηγείστε στις υπηρεσίες μας μέσω διαδικτύου, για τη σωστή διαχείριση της επιχείρησης μας, για να ανταποκριθούμε καλύτερα τόσο στις προσωπικές όσο και στις επαγγελματικές σας ανάγκες και για άλλους συναφείς με τους ανωτέρω λόγους.

 

4.      Διάθεση συλλεχθέντων πληροφοριών

Δεν πωλούμε, ούτε διαθέτουμε με άλλο τρόπο διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε απευθείας μέσω της ιστοσελίδας www.glasses2try.com. Ενημερώνουμε ωστόσο τους πελάτες μας ότι ενδέχεται να παράσχουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους για την εκτέλεση εσωτερικών λειτουργιών της εταιρείας «GLASSES2TRY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων (π.χ. συντήρηση, ασφάλεια, ανάλυση δεδομένων, μετάδοση μέσω email, υπηρεσίες διαχείρισης βάσεων δεδομένων, μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έρευνες ή φιλοξενία δεδομένων). Απαιτούμε κατ’ ελάχιστο τα εν λόγω συμβαλλόμενα τρίτα μέρη να συμφωνούν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από αυτούς να εκτελείται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών, και στο μέτρο που επιβάλλεται από την αρχή της αναλογικότητας.

Επίσης ενδέχεται να παραδώσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αν πιστεύουμε καλή τη πίστει ότι απαιτείται κάτι τέτοιο κατόπιν δικαστικής ή διοικητικής εντολής ή με άλλης υποχρέωσης που προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, ενδέχεται να παραδώσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα α) σε περιπτώσεις όπου καλόπιστα θεωρήσουμε ότι είναι πρόσφορο ή αναγκαίο για τη λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή αστικής, διοικητικής, ποινικής ή άλλης φύσης κυρώσεων, β) όταν επιβάλλεται για την προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας ή την ασφάλεια της εταιρείας «GLASSES2TRY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  ή του ευρύτερου κοινού, γ) αν απαιτείται για να προστατεύσουμε το προσωπικό και τις υπηρεσίες μας από δόλιες, καταχρηστικές ή παράνομες ενέργειες, δ) για τη διερεύνηση και υπεράσπιση της εταιρείας από ισχυρισμούς τρίτων και ε) για τη συνδρομή διοικητικών και δικαστικών αρχών στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

 

5.       Επικοινωνία για Μάρκετινγκ

Εάν έχετε επιλέξει να λαμβάνετε ενημερώσεις από εμάς ενδέχεται να σας στέλνουμε μηνύματα και ενημερώσεις σχετικά με τον λογαριασμό σας, ενημερώσεις σχετικά με την ιστοσελίδα www.glasses2try.com και, όπου επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, μέσω ενημερώσεων κοινωνικών μέσων, μέσω email και ταχυδρομείου. Αν παύσετε να επιθυμείτε τη λήψη newsletter, μπορείτε να δηλώσετε την επιθυμία σας, ακολουθώντας τα βήματα που προδιαγράφονται στα συγκεκριμένα μηνύματα. Επίσης, μπορείτε να μας ενημερώσετε αναφορικά με τις προτιμήσεις σας ως προς τη λήψη newsletters και μηνυμάτων ταχυδρομικής αλληλογραφίας επικοινωνώντας μαζί μας μέσω των τρόπων που διατίθενται στην ενότητα “Επικοινωνία” του δικτυακού τόπο (τηλεφωνική επικοινωνία, φόρμα επικοινωνίας, αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@glasses2try.com ).

 

  1. Ασφάλεια πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων

Η ασφάλεια των πληροφοριών σας είναι σημαντική για εμάς, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας www.glasses2try.com. Χρησιμοποιούμε κάθε εύλογο μέτρο ασφαλείας για την προστασία από την απώλεια, την κακή χρήση και την αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών που τελούν υπό τον έλεγχό μας, τόσο κατά τη διάρκεια της μετάδοσης όσο και τη στιγμή λήψης. Παρόλο που καταβάλλεται από την Εταιρεία με την επωνυμία «GLASSES2TRY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσουμε την ασφάλεια αυτών των προσωπικών δεδομένων, καθίσταται κατανοητό ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 100% ασφαλής και ως εκ τούτου αδυνατούμε να εγγυηθούμε ότι θα παραμείνει απαλλαγμένη από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη ή μεταβολή. Περαιτέρω, ενώ βασικό μέλημα μας είναι να εξασφαλίσουμε την ακεραιότητα και την ασφάλεια του δικτύου και των συστημάτων μας, δουλεύοντας ανελλιπώς για αυτό, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα μέτρα ασφαλείας μας θα εμποδίσουν “hackers” ή άλλα μη εξουσιοδοτημένα άτομα να προσπελάσουν παράνομα ή να αποκτήσουν αυτά τα δεδομένα.

Αν υποπέσει στην αντίληψή μας οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας που αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, θα σας ενημερώσουμε αμελλητί, ώστε να λάβετε τα κατάλληλα προστατευτικά βήματα. Με την χρήση της ιστοσελίδας www.glasses2try.com ή με την αποστολή προσωπικών δεδομένων προς εμάς, συμφωνείτε ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ηλεκτρονικά σχετικά με θέματα ασφάλειας και απορρήτου που άπτονται της χρήσης της ιστοσελίδας www.glasses2try.com. Αν επέλθει κάποια παραβίαση συστήματος ασφαλείας, ενδέχεται να δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση στην αρχική σελίδα μας ή αλλού στην ιστοσελίδα www.glasses2try.com καθώς και να σας αποστείλουμε ένα μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας δώσατε.

7.      Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που εκτελούνται από άλλους οργανισμούς, τους οποίους δεν ελέγχουμε. Σε περίπτωση που οδηγηθείτε μέσω τους ιστότοπου μας σε ιστότοπο τρίτου, σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις δηλώσεις απορρήτου τους.

 

8.      Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιούμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Google, YouTube, Instragram και Twitter, μέσω των οποίων ενδέχεται να ανακτηθούν δεδομένα. Εάν είστε συνδεδεμένοι σε ένα από αυτά, το δίκτυο μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα με τον λογαριασμό χρήστη. Εάν είστε χρήστης ενός κοινωνικού δικτύου και δεν επιθυμείτε να συνδυάζονται τα δεδομένα που ανακτώνται από την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας, πρέπει πριν την είσοδο σας σε αυτούς να αποσυνδεθείτε πρώτα από το κοινωνικό σας δίκτυο.

 

9.      Απόρρητο Συναλλαγών

Για την εταιρεία «GLASSES2TRY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος του της εταιρείας με την επωνυμία «GLASSES2TRY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  είναι εμπιστευτικές και ο η εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας καθώς επίσης τονίζεται ότι και στην περίπτωση που η εταιρεία «GLASSES2TRY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

 

10.   Δικαιώματα χρηστών/πελατών

Στην ιστοσελίδα www.glasses2try.com. έχετε την δυνατότητα ως επισκέπτης στην ιστοσελίδα μας, να μην μας παρέχετε προσωπικά στοιχεία καθώς να αιτηθείτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να ενημερώσετε ή να διορθώσετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω των τρόπων που διατίθενται στην ενότητα “Επικοινωνία” του δικτυακού τόπο (τηλεφωνική επικοινωνία, φόρμα επικοινωνίας, αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@glasses2try.com ). Έχετε ακόμα το δικαίωμα να αιτηθείτε από την με την επωνυμία «GLASSES2TRY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να αποκλείσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς, εάν αντιληφθείτε ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με παράνομο τρόπο ή εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα για προϊόντα και υπηρεσίες μας.

Σας ενημερώνουμε ωστόσο ότι ακόμη και αν ενημερώσετε ή αφαιρέσετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε παράσχει, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διατηρηθούν στο αρχείο μας καθώς και στα αντίγραφα ασφαλείας για εύλογο χρονικό διάστημα για νομικούς σκοπούς. Τέλος δικαιούστε να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κάποιον άλλον οργανισμό για εσάς.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εάν ανησυχείτε για τον τρόπο με τον οποίο έχουμε επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για περισσότερες λεπτομέρειες στη διεύθυνση https://www.dpa.gr/

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο (εντός Ε.Ε.) έχει απορίες αναφορικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων δύνανται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω των τρόπων που διατίθενται στην ενότητα “Επικοινωνία” του δικτυακού τόπο (τηλεφωνική επικοινωνία, φόρμα επικοινωνίας, αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@glasses2try.com). Θα προσπαθήσουμε άμεσα να επιλύσουμε τυχόν προβλήματος και θα αποκριθούμε εντός 45 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε άμεσα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στο dpo@glasses2try.com.

 

11.    Ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Ενδέχεται περιοδικά να ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου. Σε τέτοια περίπτωση, θα τροποποιήσουμε την “ημερομηνία έναρξης ισχύος” στην πάνω μέρος της πολιτικής απορρήτου. Πριν από οποιαδήποτε ενημέρωση της πολιτικής απορρήτου, ως προς την επεξεργασία ή την κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέχθηκαν θα προβούμε σε εκ των προτέρων ειδοποίηση αναφορικά με την επικείμενη ενημέρωση, δημοσιεύοντας σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας. Σας συμβουλεύουμε να εξετάζετε περιοδικά την παρούσα πολιτική απορρήτου για να είστε ενήμεροι για τη συλλογή, επεξεργασία και κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων.

Παρέχοντας τα προσωπικά σας δεδομένα στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τις πρακτικές χειρισμού πληροφορίας που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου καθώς επίσης η συνεχιζόμενη χρήση της ιστοσελίδας μας συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας για την επικαιροποιημένη πολιτική απορρήτου.

 

ΧΡΗΣΗ COOKIES

1.      Ορισμός Cookies

Η ιστοσελίδα της Εταιρείας χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία τοποθετούνται στον υπολογιστή σας ή σε άλλες συσκευές (smartphones, tablets) κατά την περιήγηση σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιούνται για να «θυμούνται», όταν ο υπολογιστής ή η συσκευή σας έχει πρόσβαση στις ιστοσελίδα μας. Τα cookies είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας και για να σας βοηθήσουμε να ψωνίζετε online. Χρησιμοποιούνται επίσης για την προσαρμογή των προϊόντων και των υπηρεσιών, που προσφέρονται και διαφημίζονται σε εσάς, τόσο στην ιστοσελίδα όσο και σε άλλους ιστότοπους ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

2.      Συλλογή πληροφοριών από τα Cookies

Ορισμένα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση και την αγοραστική σας συμπεριφορά, όταν αποκτάτε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο  από τον ίδιο υπολογιστή ή συσκευή. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις προβαλλόμενες σελίδες, τα προϊόντα που αγοράσατε και τη περιήγηση σας στον ιστότοπο. Δεν χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή ή την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με το όνομα, τη διεύθυνση ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας σας.

 

3.      Είδη cookies και η χρησιμότητα τους

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.glasses2try.com.: α) Cookies απαραίτητα, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά είτε για τη μετάδοση μιας επικοινωνίας μέσω ενός δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών είτε για να επιτρέψουν στον πάροχο μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας να εκτελέσει την υπηρεσία αυτή όπως ζητήθηκε ρητά από εσάς, β) Cookies απόδοσης, τα οποία συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν μια ιστοσελίδα, χωρίς να συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν έναν επισκέπτη, είναι επομένως είναι ανώνυμες πληροφορίες και χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας, γ) Cookies λειτουργικότητας, τα οποία επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές σας (π.χ. όνομα χρήστη) προκειμένου να σας παράσχει βελτιωμένη και πιο προσωποποιημένη λειτουργικότητα δ) Cookies κοινωνικών δικτύων, τα οποία χρησιμοποιούνται με βάση λειτουργικότητα κοινωνικής δικτύωσης ή κατά τη χρήση πρόσθετων που παρέχονται από τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και ενσωματώνονται στον ιστότοπο, ε) Cookies Διαφημιστικά, τα οποία συλλέγουν πληροφορίες σχετικές με τη δραστηριότητα περιήγησης στο διαδίκτυο, προκειμένου να ενημερώσουν τα διαφημιστικά δίκτυα αναφορικά με την επισκεψιμότητα του ιστότοπου, ώστε να είναι σε θέση να παράσχουν στοχευμένες διαφημίσεις.

 

4.      Απενεργοποίηση ή διαγραφή των cookies

Έχετε την δυνατότητα να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, τροποποιώντας τις επιλογές αυτού, προκείμενου να αποτρέψετε παντελώς την αποδοχή cookies ή να σας προτρέπει πριν αποδεχτείτε οποιοδήποτε cookie από κάποια ιστοσελίδα. Αν δεν αποδεχτείτε τη χρήση cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα τμήματα του ιστοτόπου www.glasses2try.com.

 

5.      Αλλαγές και ενημερώσεις της πολιτικής χρήσης cookies

Ενδέχεται περιοδικά να ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική χρήσης cookies. Σε τέτοια περίπτωση, θα τροποποιήσουμε την “ημερομηνία έναρξης ισχύος” στην κορυφή της Πολιτικής Απορρήτου. Πριν από οποιαδήποτε ενημέρωση ή αλλαγή της παρούσας πολιτικής χρήσης cookies, ως προς την επεξεργασία ή την κοινοποίηση συλλεγμένων με παθητικό τρόπο δεδομένων θα προβούμε σε εκ των προτέρων ειδοποίηση αναφορικά με την επικείμενη ενημέρωση ή αλλαγή, δημοσιεύοντας σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας. Σας συμβουλεύουμε να εξετάζετε περιοδικά την παρούσα πολιτική χρήσης cookies για να είστε ενήμεροι για τη χρήση παθητικά συλλεγόμενων δεδομένων. Η συνεχιζόμενη χρήση της ιστοσελίδας μας συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας για την επικαιροποιημένη πολιτική χρήσης cookies.

 

.

 

elΕλληνικά