0

Όροι Χρήσης

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα  www.glasses2try.com της εταιρείας με την επωνυμία «GLASSES2TRY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς

Η εταιρεία με την επωνυμία «GLASSES2TRY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

1.      Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Η εταιρεία με την επωνυμία «GLASSES2TRY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.glasses2try.com , τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες , από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

 

2.      Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία με την επωνυμία «GLASSES2TRY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία και ούτε υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για αυτούς τους λόγους.

Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας  με την επωνυμία «GLASSES2TRY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.glasses2try.com της εταιρείας με την επωνυμία «GLASSES2TRY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»   παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κλπ.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου  στην πραγματική τους κατάσταση. Ενδέχεται όμως το προϊόν να φέρει μη ουσιώδεις αλλαγές όσο αφορά σημεία ή χρωματισμούς του διότι οι κατασκευαστές μεταβάλουν τα προϊόντα χωρίς ειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση όμως οι ανούσιες αλλαγές αυτές δεν θα επηρεάζουν τον σκοπό και την χρήση του προϊόντος.

Η ιστοσελίδα www.glasses2try.com παρέχει την δυνατότητα δημόσιας επικοινωνίας των εγγεγραμμένων χρηστών της μέσω αξιολογήσεων των διαφημιζομένων προϊόντων για την καλύτερη δυνατή η εξυπηρέτηση τους. Δεν ευθύνεται η εταιρεία ως προς την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των αναφερόμενων πληροφοριών στην ηλεκτρονική της ιστοσελίδα ή και ή τυχόν εκπεφρασμένων υποκειμενικών απόψεων κι αξιολογήσεων. Η εταιρεία δικαιούται να διαγράφει ή και να μη δημοσιεύει απόψεις ή και αξιολογήσεις, τις οποίες κρίνει κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση και διακριτική της ευχέρεια ως αντιβαίνουσες στον νόμο, στους όρους και στους σκοπούς της.

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα www.glasses2try.com της εταιρείας με την επωνυμία «GLASSES2TRY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»   δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού, αποκλείεται δε εν γένει η υποχρέωση για κάλυψη οιασδήποτε ευθύνης. Επιφυλάσσεται η εταιρεία ρητώς του δικαιώματος τροποποίησης, συμπλήρωσης ή διαγραφής τμημάτων των επιμέρους σελίδων ή στο σύνολο, ή της προσωρινής ή οριστικής διακοπής χωρίς προειδοποίηση.

 

3.      Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία  «GLASSES2TRY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, λογοτύπων, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα www.glasses2try.com της εταιρείας με την επωνυμία «GLASSES2TRY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτή καθώς και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της εταιρείας με την επωνυμία «GLASSES2TRY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.glasses2try.com της εταιρείας με την επωνυμία «GLASSES2TRY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, downloading, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας με την επωνυμία «GLASSES2TRY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τονίζεται σε κάθε περίπτωση ότι η επωνυμία των κατασκευαστών, τα νούμερα των μοντέλων, τα λογότυπα τους καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά τους κατασκευαστές, προμηθευτές ή συνεργάτες μας που είναι καταχωρημένα στην παρούσα ιστοσελίδα αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο για αναγνωριστική χρήση.

 

4.      Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα www.glasses2try.com της εταιρείας με την επωνυμία «GLASSES2TRY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

5.      Links με άλλα site

Η ηλεκτρονική σελίδα www.glasses2try.com  ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει. Η εταιρεία δεν εγγυάται τη διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα σε διαδικτυακούς τόπους, για τους οποίους ενδέχεται να εμπεριέχονται παραπομπές της εταιρείας με την επωνυμία «GLASSES2TRY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  Επιπλέον, η εταιρεία ουδεμία φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτών των διαδικτυακών τόπων και για κάθε πρόβλημα που τυχόν παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη – χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων, ο χρήστης – επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites, τα οποία είναι αποκλειστικώς υπεύθυνα για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ούτε πρέπει να θεωρηθεί ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

 

6. Δωροκάρτα

Η διάρκεια της Ηλεκτρονικής Δωροκάρτας ξεκινάει από την ημερομηνία αγοράς και ισχύει για 12 μήνες. Αποστέλλουμε την Ηλεκτρονική Δωροκάρτα αυτόματα, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η παραγγελία και η πληρωμή, με email στον παραλήπτη. Η Ηλεκτρονική Δωροκάρτα είναι αποκλειστικά για την αγορά προϊόντων από το www.glasses2try.com και δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή της με χρήματα, ενώ είναι δυνατή η χρήση της σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη έκπτωση ή προώθηση στο διαδίκτυο κατά τη στιγμή της αγοράς.

Η χρήση της Ηλεκτρονικής Δωροκάρτας είναι μόνο για μία αγορά προϊόντων, που η αξία τους θα είναι ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό που αναγράφεται στη Δωροκάρτα.

Σε περίπτωση που η Ηλεκτρονική Δωροκάρτα δεν γίνεται αποδεκτή κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, παρακαλώ ελέγξτε τον αριθμό που έχετε εισάγει και δοκιμάσετε ξανά. Εάν αντιμετωπίζετε το ίδιο πρόβλημα, αποστείλετε email στο info@glasses2try.com ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 2810-281008.

Η Ηλεκτρονική Δωροκάρτα δεν μπορεί να επιστραφεί και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για αγορές προϊόντων με αξία ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό που αναγράφεται στην Δωροκάρτα. Εάν η Ηλεκτρονική Δωροκάρτα διεγράφη ή εστάλη σε λάθος email, έπειτα από επικοινωνία με τον αποστολέα της δωροκάρτας, είναι δυνατή η αντικατάστασή της. Σε περίπτωση που η Ηλεκτρονική Δωροκάρτα κλαπεί, δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης.

 

7.      Λοιποί Όροι

i.                 Ακυρότητα όρου

Σε περίπτωση που καταστεί άκυρος ένας από τους προαναφερθέντες όρους, δε συνεπάγεται ακυρότητα των υπολοίπων όρων της παρούσας Συμβάσεως.

 

ii.                Καθυστέρηση άσκησης δικαιώματος

Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη (εταιρεία και καταναλωτή) μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους, δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και κατά εύλογη κρίση του δικαιούχου του δικαιώματος.

 

iii.              Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει σε σχέση με τη λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας μας, καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλεως του Ηρακλείου Κρήτης. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με τη χρήση της εταιρείας με την επωνυμία «GLASSES2TRY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

 

elΕλληνικά